adres
Strona główna Galeria zdjęć z pracowni Galeria zdjęć z wystaw


Warunki uczestnictwa.

Godziny lekcyjne:

Czwartki 17.00-20.00

Piątki 16.00-19.00 lub 17.00-20.00

Soboty 9.00-12.00

Opłata miesięczna (4 razy po 3 godz. pełne):

Farby akwarelowe 120 zł

Farby akrylowe lub olejne 150 zł

Opłata miesięczna obejmuje koszty materiałów ( podobrazja, farby i pędzle wliczone są w miesięczną opłatę, niczego nie trzeba zakupywać, każdy z uczestników zajęć ma indywidualne pudełko na sprzęt ).

Nieobecności można odrobić w inny wybrany przez siebie dzień. Niezależnie od dni wolnych świątecznych lub miesięcy, na które przypada 5 zajęć, opłata jest stała. Wyjątek stanowią miesiące, w których było 4 nieobecności np. z powodu wyjazdu lub choroby.

Chętni przystąpić do grupy mogą skorzystać z pierwszej próbnej i nieodpłatnej lekcji. Mamy indywidualny tok nauczania i dołączyć do nas można w każdej chwili. Dla osób nieśmiałych proponujemy zaczynać naukę w miesiącach wakacyjnych, kiedy grupy są mniej liczne. Nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych za wyjątkiem dzieci ( dla nich nasze lekcje są zbyt długie ).

Serdecznie zapraszamy.

Na wszystkie pytania odpowiemy pod nr tel.: 607 14 14 43.


mapa dojazdu:

mapa


Strona główna Galeria zdjęć z pracowni Galeria zdjęć z wystaw